TCH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con

(Cập nhật: 27/12/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt ve viec chuyen nhuong co phan tai cong ty con 27.12.2021.pdf

Tin tức khác