TCH: Biên bản Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH

(Cập nhật: 31/12/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bb nq hdqt trien khai thuc hien phat hanh co phieu tang von co phan tu nvcsh.pdf

Tin tức khác