TCH Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021

(Cập nhật: 26/10/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt v.v dieu chinh muc dich su dung von trong dot phat hanh cp ra cong chung.pdf

Tin tức khác